Lectoraat ‘Didactiek van de Bètavakken’

Vanuit het lectoraat Didaktiek van de Bètavakken aan de Hogeschool van Amsterdam, een van onze kernpartners, leidt Monique Pijls het onderzoek naar de effectiviteit van leren in de maakplaatsen.

De bedoeling van het onderzoek is om een beter beeld te krijgen bij het fenomeen ‘maken’. Een belangrijk aspect van maken is bijvoorbeeld dat het meestal niet in één keer goed gaat – mislukken hoort er helemaal bij. Het is zelf maar de vraag of je dat mislukken zou moeten noemen. De didactiek van het maken heeft allerlei perspectieven, zoals samenwerken, onderzoeken en visualiseren. In ieder geval gaat het erom datgene wat in je hoofd zit (een idee) concreet te maken.

De eerste verkenningen voor het onderzoek zijn gedaan en de onderzoeksopzet komt nog deze zomer gereed. Vanaf september gaan twee docentonderzoekers aan de slag.

Lees meer over het lectoraat op de website van de HvA.