initiatiefnemers

Maakplaats 021 is een initiatief van OBAWaag SocietyPakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam en komt tot stand met steun van de Gemeente Amsterdam.

De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft. Iedereen moet de kans krijgen de vaardigheden te ontwikkelen die passen bij deze tijd.

  • OBA zorgt zeven dagen per week - in de Centrale OBA en 25 vestigingen - voor vrije toegang tot alle denkbare bronnen van kennis en inspiratie en wil zoveel mogelijk Amsterdammers helpen daarin hun weg te vinden.
  • Waag Society zet haar kennis en ervaring in om makerspaces in de OBA-vestigingen in te richten, traint OBA-medewerkers in maakonderwijs en digitale fabricage en biedt Fabschoolprogramma's voor kinderen vanaf 8 jaar;
  • Pakhuis de Zwijger werkt aan 'ecosystemen in buurten' door stadmakers uit alle wijken te verbinden aan de programma's in de maakplaatsen en neemt kinderen mee op expeditie in hun eigen buurt;
  • Hogeschool van Amsterdam leidt vanuit het lectoraat Didactiek van de Bètavakken het onderzoek naar de effectiviteit van de maakplaatsen voor het leren van kinderen en jongeren. In 2018 start een nieuwe minor Maakonderwijs waarbij studenten en docent-onderzoekers een actieve rol krijgen.